SA& groepeert organisaties uit de sector cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap. Samen willen we de positie versterken van de gebruikers en opkomen voor het publieke domein. Hiertoe bouwen we gezamenlijk de nodige deskundigheid op, en plegen we overleg met overheden en met andere actoren op het terrein van het auteursrecht, in het bijzonder de rechthebbenden en hun vertegenwoordigers. We vertrekken daarbij vanuit een gezamenlijke visie.

SA&S is een open project en wil steeds nieuwe leden aantrekken om de representativiteit van het samenwerkingsverband te versterken. Het belang van de gebruiker en van het publieke domein blijft daarbij voorop staan. We nodigen u uit om contact op te nemen met ons als u meer wil weten over onze werking.

SA&S is lid van Copyright for Creativity (C4C). Samen met C4C en onze internationale partners volgen we actief de Europese beleidsontwikkelingen over auteursrecht op. De lopende copyright reform van de Europese Commissie staat nu hoog op de agenda.

 

meta_201607_cover

Belgische Hof van Cassatie erkent het recht op (digitale) vergetelheid

In een arrest van 29 april 2016 oordeelde het Hof van Cassatie dat het recht op vergetelheid een inmenging kan verantwoorden in de persvrijheid, en meer bepaald in de keuze van de uitgever om oude nummers van een dagblad op het internet te archiveren. Een analyse van de feiten en de draagwijdte van dit arrest volgt hieronder.

Lees meer…

Drukwerk

Auteursrechten zijn geen wingewest

De voorbije maanden ontving SA&S berichten van organisaties en verenigingen die opgeschrikt worden door brieven van “bureaus die rechten beheren”, en die vergoedingen claimen voor beeldmateriaal op de website van deze organisaties. Waakzaamheid is evenwel geboden.

Lees meer…

logo C4C

Open brief

C4C heeft samen met EDiMA en 24 andere organisaties, waaronder SA&S, een open brief gestuurd naar de Europese Commissie, het Europees Parlement en naar de pers.

Lees meer…