Skip directly to content

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S)

Diverse organisaties uit cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap hebben beslist om de handen in elkaar te slaan op het vlak van het auteursrecht. Samen zullen ze de positie versterken van instellingen die opkomen voor de gebruiker en voor het publieke domein als het gaat over auteursrechten. Hiertoe willen ze gezamenlijk de nodige deskundigheid opbouwen. De organisaties zijn Bibnet, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, De Vlaamse universiteiten en hogescholen raad (VLUHR), de Luisterpuntbibliotheek, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie, het Overleg Kunstenorganisaties, Lukas. Arts in Flanders, en VIAA, het Vlaams Institituut voor de Archivering.
Het belang van het auteursrecht neemt voortdurend toe in onze samenleving. Het auteursrecht is immers niet ontworpen voor een digitale omgeving. Voor klassieke cultuur- en informatieproducten, zoals boeken, cd’s en dvd’s, bestaan er duidelijke afspraken en zijn de rechten van de makers en de gebruikers in evenwicht. In een digitale omgeving gelden deze afspraken veel minder. Er ontstaan nieuwe zakelijke modellen die intensieve debatten, onderhandelingen en juridische procedures vergen. In deze debatten staan de gebruikers zwak. Onder gebruikers verstaan we dan zowel de eindgebruikers, als de instellingen uit cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap die een aanbod ter beschikking stellen van hun huidige en toekomstige gebruikers.

Het samenwerkingsverband heeft in advocaat Joris Deene, verbonden aan het advocatenbureau EVEREST, een expert gevonden die bereid is om samen expertise op te bouwen, om de partners van het samenwerkingsverband te ondersteunen bij concrete cases en om samen het beleid te informeren over de noden en verzuchtingen van het publiek. Joris Deene heeft een uitstekende staat van dienst op het vlak van intellectuele rechten en deelt met de partners van het samenwerkingsverband de interesse voor de belangen van de gebruiker en voor het publieke domein.

Van het samenwerkingsverband krijgt Joris Deene drie opdrachten:
 

  • hij zal de partners juridisch ondersteunen bij concrete dossiers;
  • hij zal de partners helpen om visie en deskundigheid te ontwikkelen op dit domein. Dat kan bijvoorbeeld via artikels, studiedagen of adviezen op maat;
  • tot slot zal hij in naam van de partners deelnemen aan overleg met alle belangrijke actoren, bijvoorbeeld de verschillende overheden, tot op het Europese niveau.

De samenwerking is een open project. De betrokken partners willen sterker staan om zo beter te kunnen samenwerken met de andere actoren op het terrein van het auteursrecht: de auteurs of creatoren en de producenten. De samenwerking wil steeds nieuwe partners aantrekken om de representativiteit van het samenwerkingsverband te versterken. Het belang van de gebruiker en van het publieke domein blijft daarbij voorop staan.

SA&S is gehuisvest bij Bibnet, Priemstraat 51 te Brussel.

SA&S is lid van Copyright for Creativity (C4C)

Lees alvast hier onze visienota.