Themadossier: hervorming auteursrecht

Algemeen

Over de richting die het auteursrecht moet uitgaan, wordt al decennialang gediscussieerd. Voor auteursrechthebbenden kan het auteursrecht niet ver genoeg gaan, voor gebruikers dient het auteursrecht te worden ingeperkt of minstens opnieuw in balans te worden gebracht.

SA&S heeft in haar memorandum ‘Voor een auteursrecht in balans’ in 2013 al een aantal suggesties gedaan tot hervorming van het auteursrecht.

Europese hervorming van het auteursrecht

De oproep van diverse stakeholders om het auteursrecht te actualiseren viel ook bij de Europese Commissie niet in dovemansoren.

Op 9 december 2015 bracht de Commissie een Communicatie uit getiteld “Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten”.

Op 9 december 2015 publiceerde de Commissie tevens een voorstel voor een nieuwe verordening “betreffende de totstandkoming van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt’. Deze verordening wil de toegang aan consumenten tot abonnementen op films, sportuitzendingen, muziek, e-boeken, games etc. mogelijk maken indien zij op reis zijn in andere EU landen.

Ter implementatie van het Marrakech Verdrag voor visueel gehandicapten, publiceerde de Europese Commissie op 14 september 2016:

Nog belangrijker evenwel was de publicatie van de Europese Commissie op 14 september 2016 van:

Een korte samenvatting en eerste commentaar door de Nederlandse professor D. VISSER is hier te lezen.

Zie ook : Modernisation of the EU copyright rules

Belgische hervorming van het auteursrecht

Aangezien het auteursrecht grotendeels een EU-materie is, heeft de Belgische wetgever niet veel bewegingsruimte om zelf initiatieven te nemen op auteursrechtelijk vlak.

Recent werd wel een zogenaamde panorama-uitzondering in het Belgisch auteurswet ingevoerd middels de wet van 27 juni 2016. Een eerste analyse van deze nieuwe uitzondering is hier te lezen.

Binnen de schoot van de Belgische Regering wordt ook werk gemaakt van een nieuwe regelgevend kader op het vlak van de reprografie (en de onderwijs-uitzondering), zoals op 9 juni 2016 werd gecommuniceerd. Dit is onder meer het gevolg van het Reprobel-arrest van het Hof van Justitie van 12 november 2015.