De nieuwe EU auteursrechtrichtlijn: een overzicht

Op 17 mei 2019 verscheen de tekst van Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (hierna: de DSM-Richtlijn) in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze Richtlijn treedt op 7 juni 2019 in werking en dient door de EU-lidstaten (zoals België) uiterlijk op 7 juni 2021 worden omgezet in nationale wetgeving.

Waarover handelt de DSM-Richtlijn? Advocaat Joris Deene maakte een eerste overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 

Share