Themadossier: werken die uit de handel zijn

Algemeen

Out-of-commerce werken zijn werken die nog steeds auteursrechtelijk worden beschermd maar die niet langer in de handel verkrijgbaar zijn. Nu deze werken deel uitmaken van het Europese culturele en wetenschappelijke patrimonium, wensen bibliotheken deze werken op te nemen in hun digitaliseringprojecten. Het digitaliseren en beschikbaar stellen van deze werken kan echter niet zonder de toestemming van de rechthebbenden.

MOU Out-Of-Commerce Works

Om grootschalige digitaliseringprojecten mogelijk te maken, werd door de Europese Commissie een aantal stakeholdermeetings georganiseerd, met als doel tot een consensustekst te komen. Deze tekst, Memorandum of Understanding: Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works, werd na lang onderhandelen op 20 september 2011 ondertekend.

Europese ontwerprichtlijn

Aangezien de MOU in praktijk meestal dode letter bleef, besloot de Europese Commissie om regelgevend op te treden.

Op 14 september 2016 werd dan ook een ontwerp-richtlijn gepubliceerd waarbij in artikel 7 onder bepaalde voorwaarden het gebruik van werken-uit-de-handel door culturele erfgoedinstellingen wordt toegelaten. Deze richtlijn moet nog omgezet worden in Belgisch recht.

Meer informatie