SA&S groepeert organisaties uit de sector cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap. Samen willen we de positie versterken van de gebruikers en opkomen voor het publieke domein. Hiertoe bouwen we gezamenlijk de nodige deskundigheid op, en plegen we overleg met overheden en met andere actoren op het terrein van het auteursrecht, in het bijzonder de rechthebbenden en hun vertegenwoordigers. We vertrekken daarbij vanuit een gezamenlijke visie.

SA&S is een open project en wil steeds nieuwe leden aantrekken om de representativiteit van het samenwerkingsverband te versterken. Het belang van de gebruiker en van het publieke domein blijft daarbij voorop staan. We nodigen u uit om contact op te nemen met ons als u meer wil weten over onze werking.

 

Memorandum SA&S 2024

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving heeft een memorandum gepubliceerd naar aanleiding van de verkiezingen in juni 2024: Memorandum_SAS_2024

Als cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen maken wij ons zorgen over het onevenwicht en de lacunes in het auteursrecht. Digitalisering moet kansen geven aan onze studenten, docenten, wetenschappers, cultuur- en erfgoedwerkers, maar ook aan al onze gebruikers en bezoekers, die dagelijks gebruikmaken van onze diensten en ons aanbod. Digitalisering is dus niet enkel een ‘business opportunity’ voor rechthebbenden. Daarom doen wij een dringend beroep op alle betrokkenen en meer bepaald op alle beleidsmakers om informatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. Wij pleiten voor een ‘auteursrecht in balans’, dat het evenwicht tussen de belangen van de gebruikers en die van de rechthebbenden beter garandeert.

Concreet vraagt SA&S aandacht voor:

  • Een aanpassing van de open access-bepaling voor onderzoekspublicaties;
  • Een werkbare uitzondering voor tekst- en datamining voor wetenschappelijk onderzoek;
  • Een verplichte uitzondering binnen de Europese Unie voor grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek;
  • Aanpassing van het moreel divulgatierecht;
  • Een werkbaar systeem voor de ontsluiting van out-of-commerce werken;
  • Een aanpassing van de regeling inzake verweesde werken.

Lees onze concrete aandachtspunten voor een auteursrecht in balans in het Memorandum_SAS_2024.

 

Nieuwigheden in het Belgisch auteursrecht

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Op die dag verscheen immers in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 juni 2022 tot omzetting van de Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (de zogenaamde DSM-Richtlijn).

In het bijgevoegde document overlopen we de belangrijkste wijzigingen.

Auteursrecht nog steeds uit balans

Op 26 maart keurde het Europees Parlement de richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt goed. Europa wil hiermee de bestaande regelgeving rond auteursrecht harmoniseren en aanpassen aan de uitdagingen in de digitale informatiemaatschappij.

Lees meer…