SA&S is een feitelijke vereniging (zonder rechtspersoonlijkheid). Nieuwe leden kunnen toetreden tot het samenwerkingsverband door het onderschijven van een samenwerkingsovereenkomst . Elk lid draagt financieel bij aan het samenwerkingsverband. Alle leden zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep, die een voorzitter en een kerngroep aanduidt die de dagelijkse leiding op zich neemt. De huidige voorzitter is Inge Van Nieuwerburgh (UGent/VLUHR).

 

Het samenwerkingsverband werkt samen met advocaat Joris Deene, verbonden aan het advocatenbureau EVEREST. Als expert auteursrechten zal hij samen met ons expertise opbouwen, om de leden van het samenwerkingsverband te ondersteunen en om samen de betrokken sectoren en het beleid te informeren en te adviseren. Concreet betekent dit onder meer dat:

Joris Deene heeft een uitstekende staat van dienst en deelt met de leden de interesse voor de belangen van de gebruikers en van het publieke domein.

 

SA&S is een open project en wil steeds nieuwe leden aantrekken om de representativiteit van het samenwerkingsverband te versterken. Het belang van de gebruiker en van het publieke domein blijft daarbij voorop staan. We nodigen u uit om contact op te nemen met ons als u meer wil weten over onze werking of over onze aansluitingsvoorwaarden.