De gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht

Deze gebruikersgroep werd opgericht in 2010 om te werken rond de diverse problemen die er bestaan met de toepassing van het auteursrecht bij cultureel-erfgoedorganisaties en telt ongeveer vijftig leden. De gebruikersgroep is vertegenwoordigd in de stuurgroep van SA&S. De groep versterkt de expertise van de leden en biedt daartoe vorming en advies aan de leden, i.s.m. SA&S. Daarnaast probeert de groep ook te wegen op de beleidsevoluties rond het auteursrecht, i.s.m. SA&S en andere partners. Een kerngroep stuurt de gebruikersgroep aan (Pascal Ennaert, VKC: voorzitter), Rony Vissers (meemoo) en Jeroen Walterus (FARO). FARO ondersteunt ook de organisatorische werking van de gebruikersgroep.

Het (informeel) lidmaatschap van de gebruikersgroep staat open voor vertegenwoordigers van cultureel-erfgoedorganisaties. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Als u lid wil worden van deze gebruikersgroep kan u contact opnemen met Jeroen Walterus (jeroen.walterus[@]faro.be).

 

Coalition for Creativity (C4C)

SA&S volgt samen met C4C en andere internationale netwerkpartners actief de Europese beleidsontwikkelingen over auteursrecht op.