Copyright for Creativity (C4C)

SA&S is lid van Copyright for Creativity (C4C). Samen met C4C en onze internationale partners volgen we actief de Europese beleidsontwikkelingen over auteursrecht op.

 

Verneem alles over de Europese copyright reform op copybuzz.com.

De gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht

Deze gebruikersgroep werd opgericht in 2010 om te werken rond de diverse problemen die er bestaan met de toepassing van het auteursrecht bij cultureel-erfgoedorganisaties en telt ongeveer vijftig leden. De gebruikersgroep is vertegenwoordigd in de stuurgroep van SA&S. De groep versterkt de expertise van de leden en biedt daartoe vorming en advies aan de leden, i.s.m. SA&S. Daarnaast probeert de groep ook te wegen op de beleidsevoluties rond het auteursrecht, i.s.m. SA&S en andere partners. Een kerngroep stuurt de gebruikersgroep aan (Pascal Ennaert, VKC: voorzitter), Rony Vissers (meemoo) en Jeroen Walterus (FARO). FARO ondersteunt ook de organisatorische werking van de gebruikersgroep.

Het (informeel) lidmaatschap van de gebruikersgroep staat open voor vertegenwoordigers van cultureel-erfgoedorganisaties. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Als u lid wil worden van deze gebruikersgroep kan u contact opnemen met Jeroen Walterus (jeroen.walterus[@]faro.be).