Memorandum SA&S 2024

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving heeft een memorandum gepubliceerd naar aanleiding van de verkiezingen in juni 2024: Memorandum_SAS_2024

Als cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen maken wij ons zorgen over het onevenwicht en de lacunes in het auteursrecht. Digitalisering moet kansen geven aan onze studenten, docenten, wetenschappers, cultuur- en erfgoedwerkers, maar ook aan al onze gebruikers en bezoekers, die dagelijks gebruikmaken van onze diensten en ons aanbod. Digitalisering is dus niet enkel een ‘business opportunity’ voor rechthebbenden. Daarom doen wij een dringend beroep op alle betrokkenen en meer bepaald op alle beleidsmakers om informatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. Wij pleiten voor een ‘auteursrecht in balans’, dat het evenwicht tussen de belangen van de gebruikers en die van de rechthebbenden beter garandeert.

Concreet vraagt SA&S aandacht voor:

  • Een aanpassing van de open access-bepaling voor onderzoekspublicaties;
  • Een werkbare uitzondering voor tekst- en datamining voor wetenschappelijk onderzoek;
  • Een verplichte uitzondering binnen de Europese Unie voor grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek;
  • Aanpassing van het moreel divulgatierecht;
  • Een werkbaar systeem voor de ontsluiting van out-of-commerce werken;
  • Een aanpassing van de regeling inzake verweesde werken.

Lees onze concrete aandachtspunten voor een auteursrecht in balans in het Memorandum_SAS_2024.

 

Nieuwigheden in het Belgisch auteursrecht

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Op die dag verscheen immers in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 juni 2022 tot omzetting van de Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (de zogenaamde DSM-Richtlijn).

In het bijgevoegde document overlopen we de belangrijkste wijzigingen.

Auteursrecht nog steeds uit balans

Op 26 maart keurde het Europees Parlement de richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt goed. Europa wil hiermee de bestaande regelgeving rond auteursrecht harmoniseren en aanpassen aan de uitdagingen in de digitale informatiemaatschappij.

Read more…

Gratis wifi aanbieden

Menig bibliotheek of archief biedt haar bezoekers draadloos internet (wifi) aan. Het opzetten van een dergelijk draadloos netwerk voor bezoekers roept veel vragen op. Moet je de identiteit van de bezoekers vragen? Ben je aansprakelijk voor wat de bezoekers doen via de internetverbinding? Valt het aanbieden van gratis wifi onder de strenge regels van de Wet elektronische communicatie? Kun je sites monitoren en blokkeren, en is dit onder de privacywetgeving wel toegelaten? In dit artikel META 201902_De Vraag uit het tijdschrift META van de VVBAD, lees je er meer over.

(Bron: META 2019, nr 2, J. Deene)

SA&S publiceert memorandum voor verkiezingen 2019

Namens cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en Brussel stelde het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) een memorandum op voor de Vlaamse politieke partijen, naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019.

Lees het memorandum van SA&S.

Read more…

80 organisaties sturen open brief naar EU

Samen met tachtig andere organisaties ondertekende SA&S een open brief die op 30 november aan EU-president D. Tusk en andere EU-vertegenwoordigers en ministers van lidstaten werd verstuurd om hen er op te wijzen dat het niet de goede kant opgaat met de Europese auteursrechthervorming.

Read more…

logo SA&S

Wijzigingen aan bepaalde uitzonderingen in het auteursrecht

Op 10 maart 2017 zijn een aantal wijzigingen in het Belgisch auteursrecht van kracht geworden op het vlak van de uitzonderingen.

Het auteursrecht laat het gebruik van werken niet toe zonder de voorafgaandelijke toestemming van de auteursrechthebbenden. Uitzonderingen op het auteursrecht laten evenwel onder bepaalde omstandigheden gebruik van werken wél toe zonder dat de auteursrechthebbenden dit kunnen verbieden.

Read more…

Infosessie hergebruik van overheidsinformatie

Op 23 januari 2018 organiseert SA&S een infosessie over het hergebruik van overheidsinformatie. Deze sessie vindt plaats bij FARO/Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro, en inschrijven is mogelijk tot 15 januari via de website van FARO.

Read more…

Koninklijke besluiten verweesde werken gepubliceerd

Op 29 november publiceerde het Belgisch Staatsblad twee Koninklijke Besluiten die uitvoering geven aan onderdelen van de ‘Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken’ (20 juli 2015).

Read more…

SA&S formuleert standpunt op het EU-Richtlijnvoorstel over auteursrechten

Op 14 september 2016 pakte de Europese Commissie uit met het langverwachte Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt- COM(2016)593. SA&S heeft dit voorstel van Richtlijn grondig bestudeerd en formuleerde er haar eigen standpunt over.

Read more…