De panoramavrijheid

De ‘panoramavrijheid’ is een nieuwe uitzondering die sinds 15 juli 2016 in het Belgische auteursrecht van kracht is.

Deze uitzondering werd ingevoerd middels de wet van 27 juni 2016 tot wijziging van het wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid. Met deze nieuwe ‘panoramavrijheid’ uitzondering, kan iedereen voortaan vrijelijk zijn zelf genomen foto’s van kunstwerken op openbare plaatsen of van gebouwen zoals het Atomium, op het internet plaatsen en verspreiden, zij het onder bepaalde voorwaarden. Ook instellingen kunnen gebruik maken van deze uitzondering, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Op vraag van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed formuleerde advocaat Joris Deene een interpretatief advies over de zogenaamde ‘panoramavrijheid’, om de impact en de betekenis ervan – meer bepaald voor musea – te duiden.

(20/9/2016)

Share