Modelcontracten

Toelichting

Om organisaties bij te staan in het beheer van hun intellectuele rechten, en in het aangaan van contractuele verbintenissen met derden (rechthebbenden, enz.) over deze materie, bieden we een aantal modelcontracten aan. Deze werden de voorbije jaren opgesteld door advocaat Joris Deene, onder meer voor FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Als u deze contracten bewerkt, wat toegestaan is om ze op maat te maken van uw behoeften, kunnen de auteur noch SA&S verantwoordelijk zijn voor fouten in het bewerkte contract ten gevolge van bepaalde weglatingen of wijzigingen van paragrafen in deze contracten. We raden u aan om u toch steeds juridisch te laten bijstaan als u contracten op maat opmaakt.

Lijst van de modelcontracten

Contracteren rond auteursrechten, FARO en J. Deene, 2023 (download 2023_bundel_modelcontracten_FARO).

Deze bundel bevat de volgende modelcontracten met een toelichting: