SA&S formuleert standpunt op het EU-Richtlijnvoorstel over auteursrechten

Op 14 september 2016 pakte de Europese Commissie uit met het langverwachte Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt- COM(2016)593. SA&S heeft dit voorstel van Richtlijn grondig bestudeerd en formuleerde er haar eigen standpunt over.Dit standpunt werd overgemaakt aan de Europese Commissie en aan diverse Europese en ook Belgische beleidsinstanties en beleidsmakers. We roepen iedereen op om dit standpunt mee te verspreiden.

Los van specifieke bedenkingen op het richtlijnvoorstel zelf, betreurt SA&S dat de Europese Commissie de fundamenten zelf van het auteursrecht niet kritisch in vraag durfde te stellen, zoals bijvoorbeeld de zeer lange beschermingsperiode (tot 70 jaar na overlijden van de auteur) of de verregaande exploitatierechten die aan auteurs worden toegekend. Voor gebruikers is het duidelijk dat de balans zoek is tussen het auteursrecht enerzijds en het algemeen belang anderzijds. SA&S roept de Europese Commissie dan ook op om effectief over te gaan tot een grondige hervorming van het auteursrecht en verwijst hiervoor onder meer naar haar memorandum ‘Voor een auteursrecht in balans’ van 2013.

Voor meer informatie, contacteer:

Share