Posts Tagged ‘auteursrecht’

Nieuwigheden in het Belgisch auteursrecht

Posted on: september 6th, 2022 by Jeroen Walterus No Comments

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Op die dag verscheen immers in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 juni 2022 tot omzetting van de Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (de zogenaamde DSM-Richtlijn).

In het bijgevoegde document overlopen we de belangrijkste wijzigingen.