Posts Tagged ‘memorandum’

Memorandum SA&S 2024

Posted on: februari 22nd, 2024 by Jeroen Walterus No Comments

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving heeft een memorandum gepubliceerd naar aanleiding van de verkiezingen in juni 2024: Memorandum_SAS_2024

Als cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen maken wij ons zorgen over het onevenwicht en de lacunes in het auteursrecht. Digitalisering moet kansen geven aan onze studenten, docenten, wetenschappers, cultuur- en erfgoedwerkers, maar ook aan al onze gebruikers en bezoekers, die dagelijks gebruikmaken van onze diensten en ons aanbod. Digitalisering is dus niet enkel een ‘business opportunity’ voor rechthebbenden. Daarom doen wij een dringend beroep op alle betrokkenen en meer bepaald op alle beleidsmakers om informatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. Wij pleiten voor een ‘auteursrecht in balans’, dat het evenwicht tussen de belangen van de gebruikers en die van de rechthebbenden beter garandeert.

Concreet vraagt SA&S aandacht voor:

Lees onze concrete aandachtspunten voor een auteursrecht in balans in het Memorandum_SAS_2024.