Posts Tagged ‘recht op vergeten’

Belgische Hof van Cassatie erkent het recht op (digitale) vergetelheid

Posted on: oktober 9th, 2016 by Jeroen Walterus No Comments

In een arrest van 29 april 2016 oordeelde het Hof van Cassatie dat het recht op vergetelheid een inmenging kan verantwoorden in de persvrijheid, en meer bepaald in de keuze van de uitgever om oude nummers van een dagblad op het internet te archiveren. Een analyse van de feiten en de draagwijdte van dit arrest volgt hieronder.

(meer…)