Posts Tagged ‘reprografie’

Wijzigingen aan bepaalde uitzonderingen in het auteursrecht

Posted on: oktober 6th, 2017 by Jeroen Walterus No Comments

Op 10 maart 2017 zijn een aantal wijzigingen in het Belgisch auteursrecht van kracht geworden op het vlak van de uitzonderingen.

Het auteursrecht laat het gebruik van werken niet toe zonder de voorafgaandelijke toestemming van de auteursrechthebbenden. Uitzonderingen op het auteursrecht laten evenwel onder bepaalde omstandigheden gebruik van werken wél toe zonder dat de auteursrechthebbenden dit kunnen verbieden.

(meer…)