Belgische Hof van Cassatie erkent het recht op (digitale) vergetelheid

In een arrest van 29 april 2016 oordeelde het Hof van Cassatie dat het recht op vergetelheid een inmenging kan verantwoorden in de persvrijheid, en meer bepaald in de keuze van de uitgever om oude nummers van een dagblad op het internet te archiveren. Een analyse van de feiten en de draagwijdte van dit arrest volgt hieronder.

Read more…

Auteursrechten zijn geen wingewest

De voorbije maanden ontving SA&S berichten van organisaties en verenigingen die opgeschrikt worden door brieven van “bureaus die rechten beheren”, en die vergoedingen claimen voor beeldmateriaal op de website van deze organisaties. Waakzaamheid is evenwel geboden.

Read more…

logo C4C

Open brief

C4C heeft samen met EDiMA en 24 andere organisaties, waaronder SA&S, een open brief gestuurd naar de Europese Commissie, het Europees Parlement en naar de pers.

Read more…

Prosopee - CC BY-SA 3.0

De panoramavrijheid

De ‘panoramavrijheid’ is een nieuwe uitzondering die sinds 15 juli 2016 in het Belgische auteursrecht van kracht is.

Read more…

SA&S vijf jaar actief

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving, kortweg SA&S, werd in 2011 opgericht, en is nu goed vijf jaar actief. Tijd dus voor een nieuwe look en website.

Read more…